Asociaţia de prietenie
                                   "Ille et Vilaine - Sibiu"

Newsletter:


Facebook

Centre de vacanta
cursuri de limba franceza


Studio de traducere simultană

vezi ARHIVA

COD ETIC

AL ASOCIAŢIEI DE PRIETENIE “ILLE ET VILAINE – SIBIU”

 

PROLOG

Conştiinţa etica este un element esenţial in practica profesionala, iar abilitatea de a acţiona conform eticii profesionale este un aspect de baza al calităţii serviciilor oferite persoanelor aflate in nevoie si tuturor celor care se adreseaza aociatiei.
Asociaţia de prietenie “Ille et Vilaine – Sibiu” îşi propune prin prezentul cod etic sa enunţe principii etice, valori si norme pe care isi intemeiaza intreaga activitate, pornind de la cea de mediere a cooperarii romano-franceze, intre judetul Sibiu si departamentul Ille et Vilaine, la cea de furnizare si desfasurare efectiva de servicii si activitati care vin in sprijinul autoritatilor si institutiilor publice din diverse domenii din judet, al mediului asociativ, al diferitelor comunitati sau grupuri de cetateni, atat din mediu urban cat si din mediu rural.
            Astfel, acest cod etic va servi ca îndrumător in confruntarea cu probleme de ordin etic in munca de asistenta sociala, in proiectele si activitatile intreprinse in domenii precum educatia non-formala si informala pentru copii, tineri si adulti, dezvoltarea comunitatilor din mediu rural si participarea civica a cetatenilor, agricultura si dezvoltare rurala, schimburile de experienta, aducerea si promovarea de modele de bune practici din spatiul francofon, promovarea unei economii responsabile, sociale, solidare si etice.
Valorile, principiile si normele care vor fi enunţate in cele ce urmează se cuprind in urmatoarele categorii:

 • Valori proprii, generale
 • Valori si principii adoptate
 • Principii si valori fundamentale ale asistentei sociale
 • Valori proprii si generale care definesc Asociatia APIVS
 • Transparenţă;
 • Spirit comunitar;
 • Profesionalism;
 • Responsabilitate;
 • Bună credinţă.
 • Valori si principii adoptate

APIVS este partener al Asociatiei Reteaua Europeana pentru Promovarea unei Economii Responsabile (REPER21) si beneficiar totodata al demersurilor si politicilor pe care proiectul „SOCIETAL”, implementat de REPER21, in perioada 2011-2013, le are in vedere cu scopul integrarii Responsabilitatii Sociale in proiectele organizatiilor neguvernamentale.
Chiar daca sunt "non-profit", ONG-urile, sunt si "actori economici”.  Pentru desfasurarea activitatilor si realizarea proiectelor ele folosesc importante resurse umane, naturale si financiare
SOCIETAL porneste de la premisa ca aceste resurse sunt pretioase societatii si ca utilizarea lor trebuie sa respecte urmatoarele valori si principii ale Responsabilitatii Sociale:

 • 4 Valori:
 • Echitatea sociala;
 • Echilibrul mediului;
 • Eficacitatea economica;
 • Buna guvernanta;
 • 5 Principii:
 • Adoptarea Responsabilitatii Sociale in propriile proiecte;
 • Abordarea integrata a aspectelor sociale, economice, de mediu si de buna guvernanta;
 • Fundamentarea demersului de Responsabilitate Sociala in referinte recunoscute la nivel european si international;
 • Implicarea stakeholderilor-cheie in initiativele de responsabilizare;
 • Colaborarea cu organizatiile societatii civile pentru identificarea de sinergii si adoptarea de bune practici.
 • Valori si principii fundamentale ale asistentei sociale

În vederea garantării accesului egal la drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare, activităţile de asistenţă socială desfăşurate de Asocaţie se întemeiază pe următoarele valori si principii :
a) solidaritatea sociala, potrivit careia intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesita suport si masuri de protectie sociala pentru depasirea sau limitarea unor situatii de dificultate, in scopul asigurarii incluziunii sociale a acestei categorii de populatie;
b) subsidiaritatea, potrivit careia, in situatia in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala si structurile ei asociative si, complementar, statul;
c) universalitatea, potrivit careia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiile prevazute de lege;
d) respectarea demnitatii umane, potrivit careia fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii, ii sunt respectate statutul individual si social si dreptul la intimitate si protectie impotriva oricarui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
e) abordarea individuala, potrivit careia masurile de asistenta sociala trebuie adaptate situatiei particulare de viata a fiecarui individ; acest principiu ia in considerare caracterul si cauza unor situatii de urgenta care pot afecta abilitatile individuale, conditia fizica si mentala, precum si nivelul de integrare sociala a persoanei; suportul adresat situatiei de dificultate individuala consta inclusiv in masuri de sustinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
f) parteneriatul, potrivit caruia autoritatile publice centrale si locale, institutiile publice si private, organizatiile neguvernamentale, institutiile de cult recunoscute de lege, precum si membrii comunitatii stabilesc obiective comune, conlucreaza si mobilizeaza toate resursele necesare pentru asigurarea unor conditii de viata decente si demne pentru persoanele vulnerabile;
g) participarea beneficiarilor, potrivit careia beneficiarii participa la formularea si implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social si se implica activ in viata comunitatii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activitati voluntare desfasurate in folosul persoanelor vulnerabile;
h) transparenta, potrivit careia se asigura cresterea gradului de responsabilitate a administratiei publice centrale si locale fata de cetatean, precum si stimularea participarii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
i) nediscriminarea, potrivit careia persoanele vulnerabile beneficiaza de masuri si actiuni de protectie sociala fara restrictie sau preferinta fata de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenenta politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata;
j) eficacitatea, potrivit careia utilizarea resurselor publice are in vedere indeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si obtinerea celui mai bun rezultat in raport cu efectul proiectat;
k) eficienta, potrivit careia utilizarea resurselor publice are la baza respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit careia fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurandu-se ca aceasta nu ameninta drepturile sau interesele legitime ale celorlalti;
m) activizarea, potrivit careia masurile de asistenta sociala au ca obiectiv final incurajarea ocuparii, in scopul integrarii/reintegrarii sociale si cresterii calitatii vietii persoanei, si intarirea nucleului familial;
n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenta sociala, potrivit caruia pentru aceeasi nevoie sau situatie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelasi tip;
o) proximitatea, potrivit careia serviciile sunt organizate cat mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului si mentinerea persoanei cat mai mult posibil in propriul mediu de viata;
p) complementaritatea si abordarea integrata, potrivit carora, pentru asigurarea intregului potential de functionare sociala a persoanei ca membru deplin al familiei, comunitatii si societatii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului si acordate integrat cu o gama larga de masuri si servicii din domeniul economic, educational, de sanatate, cultural etc.;
q) concurenta si competitivitatea, potrivit carora furnizorii de servicii sociale publici si privati trebuie sa se preocupe permanent de cresterea calitatii serviciilor acordate si sa beneficieze de tratament egal pe piata serviciilor sociale;
r) egalitatea de sanse, potrivit careia beneficiarii, fara niciun fel de discriminare, au acces in mod egal la oportunitatile de implinire si dezvoltare personala, dar si la masurile si actiunile de protectie sociala;
s) confidentialitatea, potrivit careia, pentru respectarea vietii private, beneficiarii au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor referitoare la viata privata si situatia de dificultate in care se afla;
t) echitatea, potrivit careia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleasi tipuri de nevoi, beneficiaza de drepturi sociale egale;
u) focalizarea, potrivit careia beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane si se acorda in functie de veniturile si bunurile acestora;
v) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit caruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditati.

 • Reguli – clubul „Elefantul verde”

In cadrul clubului de limba franceza si animatie pentru copii „Elefantul verde” copiii impreuna cu animatorii au hotarat de comun acord respectarea urmatorului cod de reguli:

 • Zicem „multumesc „ si „te rog frumos”.
 • Sa ne jucam frumos!
 • Sa pastram curatenia!
 • Sa nu mintim si sa ne respectam!
 • Cand cineva vorbeste, toti il ascultam muteste!
 • Sa nu tipam!
 • Sa nu mintim!
 • Inainte de mancare, mainile merg la spalare!

Membrii si echipa executiva a Asociaţiei au datoria :

 • Sa-si respecte reciproc si fata de alţi colegi din domeniu, pregătirea si realizarea profesionala, lărgind aria de colaborare pentru a creste eficacitatea serviciilor oferite ;
 • Sa respecte divergentele de opinii si activitatea lor profesionala precum si a altor colegi si profesionişti din domeniul asistentei sociale sau din domenii conexe, exprimându-si criticile intr-o maniera potrivita si responsabila ;
 • Sa promoveze si sa impartaseasca şansele de cunoaştere, experienţa si ideile in cadrul echipei, cu colegi/profesionişti din domeniu si cu voluntari in scopul unei perfecţionări continue si evoluţii profesionale ;
 • Sa sesizeze organismelor abilitate orice incalcare a intereselor beneficiarilor sau a standardelor si eticii profesionale, de asemenea sa asigure sprijin reciproc si suport colegilor din domeniul asistentei sociale in situaţia in care acestora le sunt incalcate drepturile si se recurge la acţiuni nedrepte ;
 • Sa colaboreze si sa coopereze cu acele instituţii publice si organizatii private ale căror politici, strategii si acţiuni au ca scop asigurarea de servicii sociale de calitate si încurajarea unei practici profesionale corespunzătoare Codului etic ;
 • Sa respecte Codul deontologic al asistentului social ;
 • Sa susţină responsabilitatea fundamentala fata de beneficiar, sa propună si sa iniţieze schimbări daca e necesar, in cadrul politicilor publice, ale strategiei si practicii Asociaţiei ;
 • Sa asigure informarea permanenta a beneficiarilor pentru eficienta si eficacitatea activităţii, prin analizarea periodica a problemelor beneficiarilor, a problemelor si activităţilor Asociaţiei si prin realizarea unor performante in propria activitate.

            Managerul Asociaţiei supervizează respectarea Codului etic si in acest sens, organizează reuniuni periodice de informare cu personalul propriu, iniţiază si participa la acţiuni adresate grupurilor vulnerabile, colaborează si cooperează cu actorii sociali din domeniu de la nivelul judeţului Sibiu, din tara si străinătate, precum si cu alţi colaboratori.

PREŞEDINTE
ALIN CHIPĂILĂ


 

înapoi / sus

 

Parteneri:

cons jud sb conseil general 35 S35R ch35 Ambasada Frantei Gites 35 ATRT Casa Corpului DidacticLangue communication Bienvenue a la ferme centras FDSC AJTS GAL PM GAL Hartibaciu GAL Tara Oltului Caprimed Prefectura SB DADR DADR

Acasă / Despre Noi / Programe / Rețele / Servicii / Parteneri / Glosar / Arhivă / Contact

Copyright 2009 Asociatia de prietenie Ille et Vilaine - Sibiu
Created by Image Art & Bio