Asociaţia de prietenie
                                   "Ille et Vilaine - Sibiu"

Newsletter:


Facebook

Centre de vacanta
cursuri de limba franceza


Studio de traducere simultană

vezi ARHIVA

PLAN STRATEGIC IN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE


OBIECTIV STRATEGIC

OBIECTIVUL OPERAŢIONAL

ACTIVITATEA (ACŢIUNEA / MĂSURA)

TERMEN

RESPONSABILI

 

Obiectiv general 1
Imbunătăţirea calităţii serviciilor sociale din judeţul Sibiu prin facilitarea schimbului româno-francez de modele de bune practici în domeniu şi furnizarea de servicii sociale primare, programe de formare profesională şi acţiuni de dezvoltare organizaţională, în funcţie de nevoile identificate în municipiu, judeţ şi/sau regiune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul operaţional 1.1:
Organizarea de programe şi acţiuni cu caracter socio-educativ adresat copiilor şi tinerilor din comunitate şi din sistemul de protecţie specială, cu nevoi de dezvoltare personală, învatare si dobândire de abilitati sociale, comportamentale, de autonomie şi de comunicare cu scopul incluziunii sociale.

Activitatea 1.1.1.
Identificare, informare în domeniu, orientare

Permanent

APIVS SIBIU
PARTENERII

Activitatea 1.1.2.
Promovare şi cooperare social – parteneriate cu asociatii, scoli, primarii, consiliu judetean

Trim I al fiecarui an

APIVS SIBIU
PARTENERII

Activitatea 1.1.3.
Activităţi cu caracter socio-educativ – educatie si petrecere a timpului liber

Vacanta de vara
In fiecare sambata

APIVS SIBIU
PARTENERII

Activitatea 1.1.4.
Suport şi acompaniament

 

Permanent

APIVS SIBIU
PARTENERII

Obiectivul operaţional 1.2:
Identificarea situaţiilor de risc, informarea şi orientarea persoanelor cu diferite probleme socio-familiale spre serviciile şi programele proprii şi spre servicii şi prestatii sociale ale furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din mun.Sibiu, respectiv din judeţ.

Activitatea 1.2.1
Activitatea de identificare, evaluare, orientare şi mediere socială

Permanent

APIVS SIBIU
PARTENERII

Activitatea 1.2.2
Informare în domeniu, orientare

Permanent

APIVS SIBIU
PARTENERII

Activitatea 1.2.3
Promovare şi cooperare socială

 

APIVS SIBIU
PARTENERII

Activitatea 1.2.4
Consiliere socială, psihologică şi juridică

Permanent

APIVS SIBIU
PARTENERII

Activitatea 1.2.5.
Suport şi acompaniament

Permanent

APIVS SIBIU
PARTENERII

Obiectivul operaţional 1.3:
Dezvoltarea de parteneriate cu furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, precum şi cu alţi actori relevanţi cu scopul implementarii de politici comune, programe si/sau actiuni comune în domeniile: asistenţa sociala, educaţie non-formala, formare continua în domeniul social, incluziune sociala, economie socială.

Activitatea 1.3.1.
Promovare şi cooperare sociala

 

Activitatea 1.3.2
Elaborare/implementare proiecte adresate comunitatilor sau unor grupuri tinta

 

Activitatea 1.3.3
Organizarea si/sau gazduirea de cursuri/programe de formare, seminarii, discutii si evenimente de interes

Permanent

 

Permanent

 

 

 

Permanent

 

 

APIVS SIBIU
PARTENERII

Obiectivul operaţional 1.4:
Promovarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la problematica diferitelor grupuri vulnerabile

Activitatea 1.4.1.
Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor

Permanent

APIVS SIBIU
PARTENERII

Activitatea 1.4.2
Activitati de voluntariat si stagii practica studenti

Permanent

 

APIVS SIBIU
PARTENERII

REZULTATE PRECONIZATE

  • imbunatatirea abilitatilor si nivelului de cunostinte ale copiilor si tinerilor din cadrul centrelor de vacanta si clubului Elefantul verde si diminuarea riscului social in randul acestora;
  • cresterea numarului centrelor de vacanta organizate in timpul vacantelor de vara si propunerea unor politici publice locale in acest sens;
  • îmbunătăţirea gradului de informare a persoanelor care se adreseaza asociatiei;
  • promovare de modele de buna practica in domeniul serviciilor sociale, centrelor de vacanta, formarii profesionale, economiei sociale;
  • consolidarea rolului societatii civile in viata comunitatii si in dialogul social cu autoritatile si institutiile publice;
  • schimburi de experienta franco-romane in domeniul serviciilor sociale.

 

PREŞEDINTE
ALIN CHIPĂILĂ


 

înapoi / sus

 

Parteneri:

cons jud sb conseil general 35 S35R ch35 Ambasada Frantei Gites 35 ATRT Casa Corpului DidacticLangue communication Bienvenue a la ferme centras FDSC AJTS GAL PM GAL Hartibaciu GAL Tara Oltului Caprimed Prefectura SB DADR DADR

Acasă / Despre Noi / Programe / Rețele / Servicii / Parteneri / Glosar / Arhivă / Contact

Copyright 2009 Asociatia de prietenie Ille et Vilaine - Sibiu
Created by Image Art & Bio