Asociaţia de prietenie
                                   "Ille et Vilaine - Sibiu"

Facebook

Centre de vacanta
cursuri de limba franceza


Studio de traducere simultană

vezi ARHIVA

  Cultura informaţională în comunitate ...Justificare
In judeţul Sibiu (se pot adăuga situaţiile şi din alte judeţe daca proiectul este regional) funcționează sau mai corect spus au fost înfiinţate 39 de CDI.
Amenajarea și dotarea acestora a fost finanțată fie din  fondurile MEC, ale CJ sau ale comunităţii, ONG.
Misiunea principală a unui unui astfel de Centru de Documentare si Informare este de a asigura autonomia in instruire prin intermediul educației pentru informație.
Centrul de Documentare şi Informare este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere şi integrare.
Cu toate acestea, această resursă nu este valorificată, neexistând condițiile create pentru accesul comunității la resursele existente in CDI.  Responsabilul are un program benevol de prezență in CDI, membrii comunității nu cunosc specificul CDI și nici modalitatea de  utilizare, iar promovarea centrului  se face sporadic.
Pornind de la premisa că, la nivelul judeţului Sibiu s-au realizat investiţii de peste 2500000 lei (600000 Euro) pentru amenajarea şi dotarea CDI, considerăm firească trecerea la etapa în care proiectul CDI să fie animat de un cadru didactic calificat (cu competenţe) care să fie şi remunerat pentru munca depusă.
Fiind o problemă mai degrabă de decizie politică a administraţiei şi a instituţiilor, proiectul propune, ca abordare, reunirea factorilor interesaţi pentru sensibilizare în legătură cu necesitatea CDI în comunitate şi influenţarea deciziilor de a înfiinţa şi, eventual, susţine financiar posturi didactice de profesori documentarişti în CDI înfiinţate pentru realizarea misiunilor propuse.
Proiectul pe care îl propunem reprezintă si un moment de tranzitie în proiectul CDI. E momentul ca proiectul CDI să treacă de la etapa proiectului tehnic, de amenajare, ce presupunea inovatie tehnica,  la etapa în care proiectului va deveni orientat către utilizare, adică va deveni un proiect existenţial, fie ca e vorba de individ (reponsabil CDI, bibliotecar, cadru didactic, s.a) fie că e vorba de colectiv (elevi, beneficiari in general).
În cazul orientării către individ din punct de vedere metodologic, proiectul ar trebui orientat către realizarea sensului, iar in cazul orientării către colectiv, abordarea presupune orientarea către schimbare „socială”, în cazul acesta, o schimbare de paradigmă educaţională,  despre care se vorbeşte de ceva vreme în documentele strategice ce privesc educaţia.

Grup ţintă/Beneficiarii direcţi şi indirecţi

• 15 Responsabilii CDI
• 15 Manageri şcolari din unităţile care sunt incluse în proiectul CDI
• 30 Membri ai comunităţii (un reprezentant al consiliului local si un reprezentant al societăţii civile din comunitatea în care se găseşte unitatea şcolară)

Scopul proiectului il reprezinta sensibilizarea comunităţii educative in legatura cu necesitatea dezvoltării unei culturi informaţionale în comunitate şi influenţarea factorilor de decizie pentru implementarea unei politici in acest sens la nivelul comunitatii, inclusiv pentru crearea condiţiilor de înfiinţare a postului de profesor documentarist în unităţile şcolare în care funcţionează CDI pentru care se îndeplinesc standardele de funcţionare.
Obiectivul proiectului este crearea unui parteneriat comunitar pentru elaborarea si implementarea unor politici publice in domeniul culturii informaţionale.

Obiective specifice:
O1. Dezvoltarea competenţelor a 45 persoane pentru influenţarea deciziei administraţiei publice în domeniul educaţiei pentru informaţie;
O2. Dezvoltarea de nuclee comunitare pentru elaborarea şi implementarea unei politici în domeniul educaţiei pentru informaţie  pentru 14 localităţi din judeţul Sibiu
O3. Sensibilizarea comunităţilor unde funcţionează unitatea şcolară în legătură cu nevoia formării unei culturi informaţionale

Rezultate aşteptate

  • 45 persoane formate pentru influenţarea deciziei administraţiei publice în domeniul educaţiei pentru informaţie;
  • 60 persoane formate în domeniul elaborării politicilor publice ;
  • politica documentară elaborată pentru 70% din unităţile înscrise în proiect;
  • politică informaţională inclusă în ordinea de zi a 5 consilii locale şi aprobată în 3 localităţi;
  • competenţe dezvoltate pentru 60 de persoane pentru concepţia, planificarea şi implementarea unor proiecte adresate comunităţii
  • câte un proiect, relevant din punct de vedere al scopului, implementat în fiecare localitate în care se află unităţile şcolare.
  • 5 parteneriate locale şcoala – societate civilă - comunitate semnate  pentru susţinerea CDI
  • 500 reprezentanţi ai comunităţilor informaţi în domeniul educaţiei pentru informaţie
  • Raport depus la Minister pentru informare în legătură cu rezultatele proiectului

Parteneri

ISJ Sibiu, Asociaţia de Prietenie ILLe et Vilaine Sibiu, Asociaţia Română de susţinere a CDI (ARS CDI), Consiliul/ Consilii Judeţene/ Biblioteca Astra Sibiu.

înapoi / sus

 
 

Parteneri:

cons jud sb conseil general 35 S35R ch35 Ambasada Frantei Gites 35 ATRT Casa Corpului DidacticLangue communication Bienvenue a la ferme centras FDSC AJTS GAL PM GAL Hartibaciu GAL Tara Oltului Caprimed Prefectura SB DADR DADR

Acasă / Despre Noi / Programe / Rețele / Servicii / Parteneri / Glosar / Arhivă / Contact

Copyright 2009 Asociatia de prietenie Ille et Vilaine - Sibiu
Created by Image Art & Bio